Idrætsklasser

Holte Tennisklub har indgået et samarbejde med flere andre store klubber og foreninger i Rudersdal Kommune om at etablere idrætsklasser på Trørødskolen fra skoleåret 23/24.


Det er et ganske nyt projekt hvor de første unge mennesker er startet i henholdsvis 7. og 8. klassse i august i 2023. Holte Tennisklub har i alt 7 spillere fordelt i de to klasser, og det er en fornøjelse at træne spillerne hver tirsdag og torsdag morgen på Carlen og indendørs i Rundforbi og Birkerød. 


Idrætsklasserne tjener det formål, at talentfulde idrætsudøvere får de bedste træningsbetingelser samtidig med, at de får balance mellem deres idrætsliv og deres skoleliv. I Idrætsklasserne vil det være lærere med idrætsbaggrund og forståelse for elevernes sport, som varetager undervisningen. Det er vigtigt at understrege, at klasserne IKKE er TEAM-Danmark klasser, som man kender fra andre projekter. I idrætsklasserne er der, udover det sportslige talent, ligeså stort fokus på at eleverne er motiverede for deres sport og engagerede i foreningslivet. Det er altså ikke udelukkende et talentudviklingsprogram, men i lige så høj grad en platform for udvikling af stærke sociale ressourcer og fællesskabsånd. Elevens sportslige niveau skal ikke stå i vejen for at ansøge om at komme med, hvis man brænder for sin sport og ønsker at udvikle sig både fysisk og mentalt.


Som elev i idrætsklassen får man en helt almindelig folkeskoleuddannelse, som samtidig er krydret med morgentræning to gange om ugen.  


Morgentræningen vil blive varetaget af udøvernes forening eller klub, i foreningens lokaler og af foreningens trænere. Dvs. at indgår man i klassen som tennisspiller, vil man modtage træning to morgener i løbet af skoleugen. Denne træning vil varetages af Holte Tennisklubs dygtige trænere. 


På den skolefaglige del har Holte Tennisklub også høje forventninger til idrætsklasserne. Vi ved fra de mere end 40 idrætsskoleprojekter der er i Danmark, at klasserne ofte er kendetegnet ved høj trivsel og stor faglighed, som er dokumenteret i en række studier af idrætselever.  


Ovenstående hænger ofte sammen med, at eleverne, som er meget motiveret for deres sport, ofte bringer mange af deres færdigheder fra idrættens verden med ind i klasselokalet. Det er f.eks. evnen til at samarbejde samt at kunne tilgå sine opgaver koncentreret, fordybet og ikke mindst målrettet.


Læs mere på linket her https://troeroedskolen.aula.dk/idraetsklasser