Bestyrelsesformand
Gitte Wittenburg Lotz
Præsentation
Formand
Email: gwl@wlcc.dk
Tlf: 23 21 23 85
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Alex René Anneberg
Præsentation
Næstformand
Se hele beskrivelsen
Økonomi og administration
Robert Rene Dogonowski
Præsentation

Økonomi og administration
Email: dogonowski@gmail.com
 

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Julia Rasmussen
Præsentation
Baner og Anlæg
Mail: julia_ingeborg@msn.com 
Tlf. 28 30 21 03
Se hele beskrivelsen
Henrik Sparholt
Præsentation
Formand for seniorudvalget, herunder motionister og veteraner
Se hele beskrivelsen
Beate Warberg
Præsentation
Sponsorer, hjemmeside og kommunikation
Email: beatewarberg@gmail.com
Tlf: 27 85 15 85
Se hele beskrivelsen
Klaus Arfelt
Præsentation
Holte Tennisklubs repræsentant i Rundforbihallens bestyrelse
Email: ka@buoyancy.dk
Se hele beskrivelsen
Administrativ personale
Jeanette Oxfeldt Nor Braae
Præsentation

Administrativ medarbejder
Kontortid: tirsdag og torsdag fra kl. 10-12
Tlf. 23 39 00 06 - åben tirsdag og torsdag fra kl. 10-12
Email: holtetennis@dbmail.dk
 

Se hele beskrivelsen
Caroline Kayser Secher
Præsentation
Se hele beskrivelsen