Tennis camps til udlandet

Juniorer
For at styrke de sociale relationer på tværs af de aktive juniorturneringsspillere og samtidig få ny inspiration til at spille endnu bedre tennis, planlægger Holte Tennisklub en til to årlige træningsture. Turene foregår i foråret og evt. efteråret og vil typisk foregå på anerkendte træningssteder i udlandet.

For at kunne komme i betragtning til sådan en tur, skal man være fast licensspiller på et af klubben mange hold samt deltage i mindst 6 individuelle turneringer rundt om i landet i løbet af året.

Den endelige godkendelse og derfor udtagelse af deltagerne foretages af cheftræneren, som vil sammensætte grupperne ud fra både sociale og spillemæssige overvejelser.

Som udgangspunkt betales udgifterne til turene af spillerne selv, men det er samtidig også ungdomsudvalgets og klubbens opgave at søge støtte med trænere og ledere til turene gennem klubbens normale budget og sponsorer, så prisen holdes rimelig for spillerene. Derudover samler juniorerne løbende penge ind over året, som tilskud til blandt andet sådanne ture eller andet.

Følgende ture er lagt på som typiske eksempler.


StedPeriodeDeltagereAntalBudgetteret Pris
Båstad Tenniscenterxx/xx-2018 til xx/xx-201 8Typisk 3-4 dageAktive turnerings- og holdkampjuniorermax. 20 kr. 2.500,- pr. spiller
Mallorca xx/x til xx/x-2018, 1 uge.De meget hold- og turneringsaktive juniorermax. 20 juniorer + seniorholdenekr. 5.500 - 6.000 kr pr. spiller