Klubmesterskaber og klubfest lørdag den 22. september kl. 15.00 - 
 Mere information følger