Holte Tennisklubs strategiplan fra vinteren 2015/2016 har følgende strategiske prioriteter for seniorafdelingen:

  • Fastholde onsdagsbold med spisning for seniorbredden

  • Etablere to sociale aftenarrangementer for seniorbredden (motionister m.fl.)

  • Etablere ét socialt formiddagsarrangement for seniorbredden

  • Fastholde den årlige klubfest og juleafslutning for alle

  • Arrangere én ekstern tennisturnering

  • Etablere ét arrangement med mental og taktisk træning

  • Etablere fysisk træning i forlængelse af den tekniske træning

  • Afholde informationsmøde ved sæsonopstart